Technik logistyk planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści  wynikających z wymiany towrowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas. Optymalizuje koszty dostawy towarów. Dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan. Obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując do tego systemy informatyczne. Wymagania kierowane względem logistyka to przede wszystkim znajomość języka obcego (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski) i dobra obsługa komputera. Istotne w tym zawodzie są zdolności negocjacyjne i planistyczne, dobra organizacja pracy, dokładność, umiejętność pracy pod presją czasu i dużej odpowiedzialności. Logistyk powinien cechować się umiejętnością analitycznego myślenia i bardzo dobrą znajomością gospodarki. Wymagana jest znajomość rynku usług logistycznych i transportowych. Jeszcze parę lat temu mało kto słyszał o logistyce, dziś jest to niezwykle popularny termin. Przeglądając ogłoszenia o pracę, nie można nie zauważyć, że w Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne  w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych. Są niezbędni niemal w każdej dziedzinie gospodarki. 
Kreator www - przetestuj za darmo