Szkoły kształcące w tym zawodzie,  znajdują się w całej Polsce.
Dokładne adresy i nazwy szkół dostępne są na
:

http://www.szkolnictwo.pl
Absolwent szkoły otrzymuje tytuł technika logistyki po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, może kontynuować naukę na każdych studiach wyższych po zdaniu matury.
Kreator www - przetestuj za darmo